برای بازگرداندن کالا و خدمات پس از فروش نی نی برند از طریق پست، تنها به صندوق پستی 8154899398 ارسال نمایید.
لطفاً قبل از هر اقدامی با کارشناسان پشتیبانی خدمات پس از فروش تماس گرفته و از ارسال کالا بدون هماهنگی با خدمات پس از فروش نی نی برند جداً، خودداری کنید.

شماره تماس پشتیبانی:09913689313